Zarisovanje Liniranje Sportnih Igrisc Talne Oznacbe Jurles
Zarisovanje Liniranje Sportnih Igrisc Talne Oznacbe Jurles

Izvajamo obnovo – zarisovanje črt športnih igrišč v telovadnicah (parket) ali na zunanjih športnih igriščih (asfalt, pvc).

Obnova črt športnih igrišč v telovadnici

Pr2

Stanje parketa po izvedbi obnove parketa (Športna dvorana Srednja šola Črnomelj).

Pr1

Stanje parketa pred obnovo (Športna dvorana Srednja šola Črnomelj).

Obnova črt športnih igrišč na zunanjih športnih igriščih

Liniranje.zarisovanje Igrisc Talne Oznacbe Jurles

Zarisovanje črt športnih igrišč na asfalt.

    Zanimam se za