Sportna Sportni Pod Dvorana Osnovna Sola Vuzenica Jurles

Prenova interierja telovadnice OŠ Vuzenica je eden boljših primerov celostne prenove šolske telovadnice. S premišljenimi posegi smo modernizirali izgled telovadnice, izboljšali varnost pri športnih aktivnostih. Izboljšali smo prostorsko akustiko ter podaljšali življenjsko dobo parketa.

Izvedli smo:

  • Obnova parketa
  • Zarisovanje športnih igrišč
  • Montaža športne opreme (Letveniki, košarkarski koši).
  • Montaža stenskih oblog (akustične in mehke stenske obloge).

Obnova Telovadnice Vuzenica Jurles

Akusticne Mehke Stenske Obloge Vuzenica Jurles

Preprečevanje poškodb ob naletu

Z montažo mehkih stenskih oblog iz skaja smo izboljšali varnost športne igre. Mehke stenske obloge za telovadnice so namenjene ublažitvi oz. absorbciji sile ob naletu. Mehke varovalne stenske obloge smo montirali na izpostavljene dele – stene in stebre.

Izboljšanje akustike v prostoru

Zelo pogost problem, s katerim se v praksi srečujemo v telovadnicah, je slaba prostorska akustika. Tak problem nastane, ker so površine sten in tal gladke.

Prisotno je bilo:

  • odmevanje,
  • povišana raven hrupa,
  • slaba slišnost zvoka (govor),
  • slaba razumljivost in slaba jasnost govora.

Z načrtovanjem in montažo lesene akustične obloge iz vezane plošče, smo izboljšali prostorsko akustiko.

Mehke Stenske Obloge Akusticne Obloge Telovadnica Vuzenica Prenova Jurles

Sportna Sportni Pod Dvorana Osnovna Sola Vuzenica Jurles

Zarisovanje športnih igrišč

 

Smo edini izvajalec v Sloveniji, ki po brušenju parketa v telovadnici, izvaja tudi profesionalno zarisovanje športnih igrišč. S posodobljeno izbiro barv športnih polj, se je močno izboljšala tudi preglednost športnih igrišč.

Podaljšanje življenjske dobe parketa

Izvedli smo brušenje in lakiranje parketa v telovadnici. Zbrusili smo celotno površino in tako odstranili praske in zakitali poškodovane deščice. Za lakiranje uporabljamo specializiran lak za parket za športne dvorane. Ponovno je bilo potrebno izvesti zarisovanje športnih igrišč.

Akusticne Mehke Stenske Obloge Telovadnica Vuzenica 2 Jurles

Mehke Stenske Obloge Akusticne Obloge Telovadnica Vuzenica Jurles

Sistemska garancija

Ker dela izvajamo v celoti v vseh fazah, za izvedena dela zagotavljamo tudi sistemsko garancijo.

Nova športna oprema in posodobljena vizualna podoba

Dotrajane košarkarske koše, letvenike, blazine za letvenike, rokometni gol, varovalne mreže smo demontirali in menjali z novimi.

V projektu smo sodelovali kot monter za podjetje Taurus iq.