Sportni Pod Parket Dovrana Tabor Maribor Jurles 2

1. NBA športni pod v Sloveniji

Izvedli smo kompletno sanacijo športnega poda v dvorani Tabor v Mariboru. Sanacija je zajemala demontažo starega, dotrajanega poda z zamenjavo z novim. V sklopu obnove smo, v skladu s standardi, izvedli tudi profesionalno zarisovanje športnih igrišč. Dvorana je tako primerna za prirejanje največjih športnih tekmovanj.

Parket za največja športna tekmovanja

Odstranitev obstoječega parketa

Prva faza izvedbe je bila kompletna odstranitev dotrajanega parketa v telovadnici. Parket se je v celoti zamenjal z novim športnim podom – masivnim športnim parketom.

P1

P3

Dobava in montaža športnega poda

Parket se je v celoti zamenjal z novim športnim podom – masivnim parketom kanadski javor. Pod parket je integrirano talno gretje.

Zarisovanje športnih igrišč

Po izvedbi polaganje parketa, se je izvedlo profesionalno zarisovanje oz. liniranje športnih igrišč. Zarisovanje se je izvedlo skladno s predpisi posameznih športnih panog.

P2

Sportni Pod Parket Dvorana Tabor Maribor Jurles

Sistemska garancija

Ker smo edini izvajalec v Sloveniji, ki izvaja specializirana dela od začetka do konca, lahko zagotovimo sistemsko garancijo za cel sistem poda.

Izboljšanje preglednosti igrišč

S posodobljeno vizualno podobo, se je močno izboljšala tudi preglednost športnih igrišč. Več o zarisovanju športnih igrišč lahko pogledate tukaj.

Sportni Pod Parket Dvorana Tabor Jurles 1