Sportni Pod Parket Dovrana Tabor Maribor Jurles 2

1. NBA športni pod v Sloveniji

Izvedli smo kompletno sanacijo športnega poda v dvorani Tabor v Mariboru. Sanacija je zajemala demontažo starega, dotrajanega poda z zamenjavo z novim. V sklopu obnove smo, v skladu s standardi, izvedli tudi profesionalno zarisovanje športnih igrišč. Dvorana je tako primerna za prirejanje največjih športnih tekmovanj.